Tillbaka

Polisanmälan

Anmäl brottet till Polisen så snart du kan. Ring 112 om brottet pågår. En tidig anmälan gör det lättare för Polisen att hitta tekniska bevis och förhöra vittnen. Även om det har gått en tid ska du polisanmäla

Vid akut situation ring 112

Ring 112 om du är utsatt för brott eller ser ett pågående brott som till exempel misstänkt rattfylleri, inbrott eller misshandel.

För icke akuta situationer

Det finns flera sätt att polisanmäla ett brott som inte är akut.

När du är utomlands

Drabbas du av ett brott när du är utomlands bör du anmäla brottet i det land där det inträffat. Har du förlorat ditt pass eller nationella id-kort måste det alltid anmälas till svensk polis för att spärras, ring +46 77 114 14 00.

Ha med vid anmälan

 • Ditt personnummer
 • Tid och plats för brottet, så detaljerat som möjligt
 • Vid anmälan åt någon annan behövs bådas personnummer

Anmäl via internet

Du ska inte anmäla brott via internet om du har skyddad identitet.
Ring istället 114 14 eller besök en polisstation.
I nödsituation ringer du alltid 112.

Ny anmälan

Stöld från eller av fordon

Annan stöld eller förlust

Kontokortsbedrägeri 

Tidigare gjord anmälan

Lägg till eller ändra uppgifter

Ha med vid internetanmälan

För att göra en anmälan på internet behöver du ha följande uppgifter tillgängliga:

 • Ditt personnummer
 • Namn på ditt försäkringsbolag
 • Tillverkningsnummer, ramnummer, IMEI-nummer eller liknande
 • Vid kontokortsbedrägeri behövs kontoutdrag eller uppgifter om bedrägliga transaktioner
 • Tid och plats för brottet
 • Vid anmälan åt någon annan krävs bådas personnummer

Uppgifterna du lämnar blir krypterade för att ingen obehörig ska kunna ta del av dem. När du skickat in internetanmälan får du en bekräftelse med e-post.

Polisen skickar en kopia på din polisanmälan till dig med posten, men har däremot inte möjlighet att skicka denna digitalt. Din internetanmälan tas emot direkt och av samma personer som svarar i telefon om du ringer 114 14.

Det här kan du inte anmäla
Tjänsten internetanmälan är inte anpassad våldsbrott, hot eller händelser som inträffat i trafiken eller andra bedrägeribrott än kontokortsbedrägeri.

Viktigt att anmäla

Polisen är mycket mån om att alla brott polisanmäls. Det finns flera anledningar för dig att anmäla om du har blivit utsatt för ett brott.

Din anmälan:

 • är en förutsättning för att det ska finnas möjlighet för brottet att klaras upp.
 • gör det lättare för dig att få tillbaka stulna saker som Polisen hittar.
 • är viktig för att brottstatistiken ska vara rättvisande. Den hjälper polisen att se trender och tendenser i samhället samt att informera om och förebygga brott.
 • är ofta ett krav för att du ska få ersättning från ditt försäkringsbolag.

Om du vill anmäla polisen

Tycker du att polisen behandlat dig illa anmäler du händelsen till Polisen. Ring 114 14 eller besök en polisstation. Berätta att du vill anmäla en polis så får du prata med en person som är behörig att ta upp en sådan anmälan.

 • 112

  Vid akut larm

 • 114 14

  Vid övriga ärenden