Tillbaka

Provisoriskt pass

Ett provisoriskt, eller tillfälligt, pass utfärdas och lämnas ut direkt vid ansökan och gäller för en specifik resa. Provisoriska pass utfärdas endast på ett fåtal platser i Sverige.

Om du hastigt måste resa och saknar gällande ordinarie pass kan du få ett provisoriskt, tillfälligt, pass som då gäller för den aktuella resan, längst 7 månader. Avgiften är 980 kronor. Ta med giltig legitimation.

Provisoriskt pass utfärdas endast för en resa som är nära förestående. Du måste veta hur länge passet ska vara giltigt och om landet du ska besöka godtar svenskt provisoriskt pass. Uppgifter får du lättast genom att kontakta respektive ambassad eller resebyrå.

För barn under 18 år krävs att en vårdnadshavare är närvarande vid ansökningstillfället. Tänk på att "Blankett för vårdnadshavares medgivande" ska vara ifylld av samtliga vårdnadshavare även vid ansökan om provisoriskt pass.

Provisoriskt pass utomlands

I utlandet är det svenska ambassader, generalkonsulat och konsulat som utfärdar provisoriskt pass. Finns det ingen svensk representation i landet kan en svensk medborgare få hjälp av ett annat EU-lands representation. Detta pass är inte maskinläsbart. Visum krävs för USA-resenärer som inte har maskinläsbart pass.

Ansökan om provisoriskt pass utomlands på en ambassad eller generalkonsulat kostar 1 600 kr.

Polisstationer
Välj tjänsten Provisoriskt pass och sedan polisstation.

  • 112

    Vid akut larm

  • 114 14

    Vid övriga ärenden