Tillbaka

Giltig legitimation

När du ska ansöka om nytt pass eller nationellt id-kort måste du kunna legitimera dig.

Godkänd legitimation är följanodkänd legitimation är följande giltiga id-handlingar:

 • Svenskt pass (provisoriskt pass är inte giltigt som legitimation)
 • Svenskt nationellt id-kort
 • Svenskt körkort
 • Svenskt sis-märkt id-kort eller id-kort utfärdat av statlig myndighet, exempelvis Skatteverket

Om du saknar legitimation

Om du saknar legitimation kan någon av nedanstående personer närvara vid ansökningstillfället och intyga din identitet, om personen kan visa godkänd legitimation:
 • Make/maka
 • Sambo (ni ska vara skrivna på samma adress)
 • Registrerad partner
 • Förälder
 • Mor- eller farförälder
 • Myndigt barn
 • Myndigt syskon
 • Vårdnadshavare

Även nedanstående personer kan intyga din identitet och ska då styrka sitt uppdrag/relation till dig vid ansökningstillfället och visa godkänd legitimation:

 • Familjehemsförälder
 • God man
 • Arbetsgivare till sökanden (minst ett års anställningstid)
 • Tjänsteman vid kommunal eller statlig myndighet som har en yrkesmässig relation till sökanden, exempelvis en polis i tjänst som utreder personen i fråga
 • 112

  Vid akut larm

 • 114 14

  Vid övriga ärenden